Historia firmy
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "KORTECH" Spółka Cywilna powstało w 1997 roku z połączenia PUT "KORTECH" oraz Firmy Handlowo-Usługowej "MARBUD", jako przedsiębiorstwo specjalistyczne zajmujące się antykorozją przemysłową.

Wieloletnia praktyka założycieli firmy zdobyta podczas kierowania firmami o podobnym profilu działania, pozwoliła na stworzenie firmy, która łączy doświadczenie i najnowsze zdobycze techniki dla osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Korzystne kontrakty zagraniczne zawarte z kontrahentami z Białorusi i Ukrainy ograniczyły początkowo teren działania firmy do rynku wschodniego, jednak kolejne inwestycje w wyposażenie techniczne pozwoliły na równoczesne prowadzenie prac na terenie kraju - co stanowi wiodący cel działania firmy.

Posiadany sprzęt gwarantuje wykonanie przyjętych zleceń terminowo i zgodnie z regułami sztuki inżynierskiej nad czym czuwa doświadczona kadra pracowników technicznych.


Firma jest członkiem:
 


Zakres działania
"KORTECH" specjalizuje się w kompleksowym zabezpieczaniu antykorozyjnym następujących obiektów i konstrukcji przemysłowych:

  • zbiorniki magazynowe z dachem stałym oraz pływającym
  • zbiorniki kuliste
  • konstrukcje oraz zbiorniki żelbetowe
  • rurociągi surowcowe i energetyczne wraz z estakadami
  • konstrukcje stalowe hal, obiektów produkcyjnych, etażerek oraz innych budowli przemysłowych
Od roku 1999 wykonujemy również:
  • zabezpieczenia ogniochronne o odporności ogniowej F-1; F-0.5; F-0.25 przy wykorzystaniu materiałów pęczniejących
    Firma jest licencjonowanym wykonawcą powłok ogniochronnych zgodnie z wymogami aprobat technicznych ITB dla materiałów FLAME CONTROL nr 173, STEELGUARD, AQUAFLAME
  • obudowy ogniochronne o odporności ogniowej do F-3
  • prace antykorozyjne dla przemysłu spożywczego