zabezpeczenie antykorozyjne i ogniochronne budynku biurowo-produkcyjnego "OLICOM" w Gdyni

5.500 m2

zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne Marketu "JUMBO" w Bydgoszczy

6.400 m2

kompleksowe zabezpieczenie zbiornika magazynowego ropy naftowej o poj. 20.000 m3 baza GPTN "Drużba" Mozyr na Białorusi

9.500 m2

kompleksowe zabezpieczenie zbiornika magazynowego o poj. 50.000 m3 RAFINERIA GDAŃSKA S.A.

16.000 m2

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej hali "PROLOGIS Poland III" w Teresinie

17.300 m2

zabezpieczenie konstrukcji stalowej pawilonu polskiego na wystawę EXPO 2000 w Hanoverze

2.800 m2

zabezpieczenie antykorozyjne Zakładu Utylizacji Pyłów Elektrociepłowni w Starogardzie Gdańskim

9.000 m2

zabezpieczenie ogniochronne hali Fabryki Opakowań Blaszanych w Pruszczu Gdańskim

3.250 m2